Gemeenten
Home > Gemeenten

Partners van de veiligheidsregio

Binnen onze veiligheidsregio werken brandweer, politie, de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) en gemeenten samen aan veiligheid. De gemeentelijke kolom ontwikkelt zich gestaag tot een professionele en volwaardige partner binnen VrZW.

Intensieve samenwerking
De gemeente heeft bij een ramp of een crisis een belangrijke taak. Ze geeft onder meer voorlichting aan de bevolking, registreert slachtoffers en schade, richt opvangcentra in en regelt vervangende woonruimte. De gemeenten realiseren zich steeds meer dat zij deze taken niet alleen kunnen uitvoeren. Daarom werken zij in regionaal verband steeds intensiever samen. Zowel op het gebied van planvorming als bij een daadwerkelijke operationele inzet.

Acht
De acht gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan,
Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad horen bij Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.