GHOR Zaanstreek-Waterland
Home > GHOR Zaanstreek-Waterland

Onderdeel van de veiligheidsregio

Een crisis, ramp of een zwaar ongeval is een gebeurtenis waarbij veel slachtoffers (dreigen te) vallen. Bij een melding is het van levensbelang dat de coördinatie van ambulances, ziekenhuizen, specialisten en verpleegkundigen, huisartsen, EHBO-ers, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners meteen op gang komt. Deze coördinatie is in handen van de GHOR, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Waar normaal één of twee ambulances rijden zijn er bij een ramp misschien wel tientallen nodig en worden ook ambulances uit andere regio's ingezet. Waar een ziekenhuis normaal vijf patiënten per uur op de afdeling Spoed Eisende Hulp binnen krijgt, zijn het er dan tientallen. Dat werk achter de schermen coördineert en ondersteunt de GHOR.

Werkgebied
In opdracht van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland voert het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland de geneeskundige hulpverlening in de negen gemeenten van onze regio uit.