Politie eenheid Noord-Holland
Home > Politie eenheid Noord-Holland

Partner van de veiligheidsregio

Bij een crisis of ramp speelt de politie een belangrijke rol als veiligheidspartner. Het is belangrijk dat hulpdiensten hun werk veilig en ongestoord kunnen doen en dat de situatie niet escaleert. De politie heeft hierin een belangrijke taak. Door noodhulp te verlenen aan slachtoffers, gericht toezicht te houden en preventief op te treden. En door adequaat in te grijpen als dat nodig is. 

Conflict- en Crisisbeheersing
De politie eenheid Noord-Holland opereert in hetzelfde werkgebied als Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De afdeling CCB (bureau Conflict- en Crisisbeheersing) van de politie is als partner vertegenwoordigd in de Veiligheidsdirectie.

Altijd bereikbaar
De politie is 7 dagen in de week, 24 uur per dag te bereiken via 0900-8844 (lokaal tarief). Wanneer elke seconde telt, belt u het alarmnummer 112.

Voor meer informatie over de politie: www.politie.nl