Werken aan de voorbereiding op de en de bestrijding van calamiteiten, rampen & crisis

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland kent verschillende projecten die direct bijdragen aan de veiligheid in Zaanstreek-Waterland. 

GRIP
Geco√∂dineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) beschrijft de multidisciplinaire opschaling bij incidenten. Opschaling betekent het vergroten van de inzet van de rampenbestrijdingsorganisatie wanneer het incident groter wordt en de behoefte aan co√∂rdinatie toeneemt. Opens internal link in current windowLees meer >>

Regionaal Crisisplan 
De Wet veiligheidsregio's is een feit, de partners binnen de veiligheidsregio's gaan verder aan de slag met het opstellen van hun regionaal crisisplan. Dit plan beschrijft de operationele aanpak voor alle rampen- en crisissituaties binnen de veiligheidsregio en vervangt de gemeentelijke rampenplannen. Lees meer >>