Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

Aanrijdingen, ongevallen en branden komen elke dag wel ergens voor in onze regio. Relatief kleine incidenten handelen politie, brandweer of ambulancediensten zelfstandig af. Als er sprake is van een groter incident of calamiteit, dan werken verschillende hulpdiensten en gemeenten samen. De regels voor deze multidisciplinaire samenwerking zijn vastgelegd in de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP).

Opschaling
Politie, brandweer en Geneeskundige Hulpverlening in de regio (GHOR) vormen de kern van de hulpverlening bij een groter incident of calamiteit en zij werken nauw samen met de gemeenten. De rol van hulpverleningsdiensten en de betrokken gemeente(n) hangt af van de omvang en de aard van het incident. Hoe groter het incident, hoe groter de diverse rollen en hoe hoger de opschaling van de organisaties in kwestie. Alle operationele diensten en gemeenten binnen deze regio werken bij incidenten, rampen en zware ongevallen volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP). Iedereen spreekt zo ‘dezelfde taal’. Dit vergemakkelijkt de hulpverlening en zorgt ervoor dat geen kostbare tijd verloren gaat.

GRIP 2017
VrZW beschikt over een (wettelijk verplicht) regionaal crisisplan (RCP) dat de inrichting van de regionale multidisciplinaire crisisorganisatie beschrijft. De GRIP-regeling is aanvullend op het RCP 2015-2018 van VrZW.