Brand Karekietpark Purmerend

vrijdag 16 november 2018 om 04:29
Laatste update: vrijdag 16 november 2018 om 12:08

Brand in slooppand Karekietpark Purmerend. Nadere informatie volgt.

 

12:08
Update vrijdag 16 november 2018

Bij het nablussen kan in de directe omgeving nog rook vrijkomen. Heeft u last van die rook? Sluit dan uw ramen en deuren en zet uw eventueel mechanische ventilatie uit. Einde berichtgeving door Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland via website en twitter.

11:57
Update vrijdag 16 november 2018

In het pand was asbest aanwezig. Het asbest heeft zich niet in de omgeving verspreid. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt de asbest op. Omwonenden krijgen een brief. Informatie over de brand vindt u op www.vrzw.nl. 

11:48
Update vrijdag 16 november 2018

De NL-Alert voor brand Karekietpark in Purmerend is niet meer van kracht. Brandweer blust nog na. Vanmorgen ging een NL-Alert uit vanwege hevige rook. Meer informatie vindt u op www.vrzw.nl

10:06
Update vrijdag 16 november 2018

Brand meester aan het Karekietpark in Purmerend. De brandweer is aan het nablussen. Voor meer informatie zie www.vrzw.nl

09:02
Update vrijdag 16 november 2018

NL-Alert is nog steeds van kracht. Voor bewoners van de omgeving van het Karekietpark, richting de Beemster, blijft het advies: sluit ramen en deuren, en zet eventuele mechanische ventilatie uit. De brand betreft een voormalig schoolgebouw dat op de nominatie stond om binnenkort te worden gesloopt. 

08:28
Update vrijdag 16 november 2018

In verband met de brand aan het Karekietpark in Purmerend, is er een NL-Alert uitgegaan. Voor de omgeving Karekietpark richting de Beemster is het advies: sluit ramen en deuren en zet eventuele mechanische ventilatie uit.

07:19
Update vrijdag 16 november 2018

In het pand is asbest aanwezig. Er is geen asbest buiten het afgezette terrein aangetroffen. Volg instructies op van de hulpdiensten. De brandweer laat het pand gecontroleerd afbranden.

06:39
Update vrijdag 16 november 2018

Er waren geen personen aanwezig in het pand. Geef hulpdiensten de ruimte. Sluit ramen en deuren indien u last heeft van de rook. Meer info via vrzw.nl

06:26
Update vrijdag 16 november 2018

Correctie: brandadres betreft Karekietpark niet Karekietpad. Brandweer verricht bluswerkzaamheden. Blijf uit de rook.

05:14
Update vrijdag 16 november 2018

Brand Karekietpad Purmerend. Brandweer met meerdere eenheden aan de lag met bestrijding.

Blijf uit de rook. Houd ramen en deuren gesloten.

04:35
Update vrijdag 16 november 2018

De brandweer is uitgerukt voor een Brand aan het Karekietpad in Purmerend.

Blijf uit de rook.

Meer informatie volgt.

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.