Algemeen Bestuur stelt de Ontwerpbegroting 2020 en de Voorlopige Jaarstukken 2018 voorlopig vast

woensdag 10 april 2019 om 16:11
Laatste update: woensdag 10 april 2019 om 17:02

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft de Ontwerpbegroting 2020 en de Voorlopige Jaarstukken 2018 voorlopig vastgesteld.

Definitieve vaststelling vindt plaats op 24 juni 2019. In tussenliggende periode worden de gemeenteraden in Zaanstreek-Waterland in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarstukken over 2018 en haar zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 te geven. Daarnaast heeft het bestuur een bezuinigingsopdracht gegeven om te komen tot een structurele bezuiniging van € 1 miljoen per 2021. Het bestuur heeft ook de wens uitgesproken om al in 2020 mogelijke bezuinigingen te concretiseren. Dit is nog niet verwerkt in de huidige ontwerpbegroting.

De zienswijzen van de gemeenteraden worden door het Algemeen Bestuur (AB) betrokken bij definitieve besluitvorming over de begroting 2020 en de bezuinigingsopdracht.

In de komende periode inventariseert VrZW bezuinigingsvoorstellen met de mogelijke consequenties. De opdracht is te komen tot een realistisch voorstel. Eind 2019 besluit het Algemeen Bestuur  over de uiteindelijke keuzes. De veiligheid van onze medewerkers en burgers staat hierbij voorop.
 

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.