Algemeen Bestuur stelt Ontwerpbegroting 2019 en Voorlopige Jaarstukken 2017 voorlopig vast

vrijdag 6 april 2018 om 11:35
Laatste update: maandag 9 april 2018 om 17:00

Op 6 april stelde het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland de Ontwerpbegroting 2019 en de Voorlopige Jaarstukken 2017 voorlopig vast.

Definitieve vaststelling vindt plaats op 29 juni. In tussenliggende periode worden de gemeenteraden in Zaanstreek-Waterland in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de ontwerpbegroting te geven. De zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur betrokken bij definitieve besluitvorming over de begroting.

 

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.