• Home
  • Nieuws
  • Begroting 2019 en Jaarstukken 2017 vastgesteld

Begroting 2019 en Jaarstukken 2017 vastgesteld

dinsdag 3 juli 2018 om 16:43
Laatste update: maandag 9 juli 2018 om 08:51

Vrijdag 29 juni heeft het Algemeen Bestuur de Begroting 2019 en de Jaarstukken 2017 definitief vastgesteld.

Op 6 april werden beide documenten al voorlopig vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Tussen april en juli zijn is de ontwerpbegroting in de gemeenteraden van Zaanstreek-Waterland besproken. De gemeenteraden hebben vervolgens een zienswijze in kunnen dienen. De ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden gaven geen aanleiding de begroting te wijzigen.

In de begroting legt VrZW vast wat het beoogde maatschappelijke effect is (wat willen we bereiken?), de wijze waarop gestreefd wordt dit te realiseren (wat gaan we doen?) en het overzicht van baten en lasten (wat gaat het kosten?).

Jaarstukken 2017
In de jaarstukken legt VrZW verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over de uitgevoerde taken (wat hebben we gedaan?) en de daarbij behorende (financiële) middelen (wat heeft het gekost?). Over 2017 boekte VrZW een positief jaarresultaat van ruim € 750.000,-. Een groot deel daarvan wordt terug gegeven aan de gemeenten.

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.