Gevaarlijke gassen uit ingekuilde maïs

woensdag 29 augustus 2018 om 10:10
Laatste update: woensdag 29 augustus 2018 om 10:45

De maïsoogst en het inkuilen van gehakselde maïs zijn dit jaar weken eerder begonnen. Door de droogte, bevindt zich in de mais veel meer stikstof dan normaal. Hierdoor ontstaan bij het inkuilen – naast de altijd gevormde kooldioxide – ook nitreuze gassen. Deze zijn zeer giftig en bijtend en kunnen grote risico’s opleveren voor mens en dier.

LTO Nederland geeft agrariërs de volgende adviezen:

  • Laat mensen en dieren zeker de eerste twee weken na het inkuilen niet in de buurt van de kuil komen.
  • Zet de kuil desnoods af met lint of hekken. Zet dus ook geen kalverboxen in de buurt van de kuil.
  • Als het folie opbolt, open dit niet om de kuil te ontluchten. Dit is levensgevaarlijk als er nitreuze gassen onder zitten.
  • Blijf altijd bovenwinds van de gassen. Vermijd elk contact.
  • Vooral bij windstil weer is de situatie gevaarlijk, omdat de gassen dan blijven hangen.
  • Als er zichtbaar gassen vrijkomen uit de kuil en de kuil vlakbij een woning, stal of de openbare weg ligt, waardoor er gevaar bestaat dat mens en dier de gassen kunnen inademen, bel dan de brandweer via 112.
  • Als er sprake is van acuut gevaar, evacueer mensen en dieren direct naar veilig gebied.
  • Houd rekening met het draaien van de wind. Als er nu geen gevaar is maar dat wel kan komen, plan dan vooruit welke noodmaatregelen eventueel getroffen moeten worden. Controleer daarom regelmatig het weerbericht en de lokale situatie bij de kuil.

Meer informatie

Op de volgende websites is meer informatie te vinden over ‘gevaarlijke gassen uit ingekuilde mais’:

Bron: LTO Nederland en Brandweer Nederland

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.