Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu
  • Home
  • Nieuws
  • Mogelijkheid tot reageren op conceptplan rampenbestrijding Tata Steel/Linde Gas

Mogelijkheid tot reageren op conceptplan rampenbestrijding Tata Steel/Linde Gas

vrijdag 1 april 2022 om 09:51
Hoogovens Tata Steel
Laatste update: vrijdag 1 april 2022 om 14:22

Inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland mogen reageren op het conceptplan rampenbestrijding van Tata Steel/Linde Gas.

Tot en met 11 mei 2022 kan je het conceptplan rampenbestrijding Tata Steel/Linde Gas inzien bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Tijdens een calamiteit kan het zijn dat de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland in het effectgebied van Tata Steel/Linde Gas liggen. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld weersomstandigheden. Daarom is het ook voor inwoners van onze regio mogelijk om te reageren op het conceptplan.

Het Rampenbestrijdingsplan Tata Steel/Linde Gas beschrijft de wijze waarop de rampenbestrijding op het terrein van Tata Steel is geregeld en hoe de rampenbestrijdingsorganisatie is ingericht. Het ‘Besluit Veiligheidsregio’s’ regelt dat het rampenbestrijdingsplan iedere drie jaar wordt geactualiseerd. Na elke actualisatie is de veiligheidsregio verplicht de geactualiseerde versie ter inzage te leggen. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op de website van veiligheidsregio Kennemerland.

Zienswijze indienen

Het rampenbestrijdingsplan kan je downloaden via www.vrk.nl/terinzage . Als belanghebbende heb je de mogelijkheid zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen naar voren brengen in de periode van 30 maart tot en met 11 mei. Op de site staat ook hoe je jouw reactie kunt indienen. Wil je mondeling een zienswijze indienen of heb je vragen over het Rampenbestrijdingsplan Tata Steel, neem dan contact op met het Veiligheidsbureau van Veiligheidsregio Kennemerland via  023-5159777.

Vaststelling

Het definitieve Rampenbestrijdingsplan Tata Steel/Linde Gas wordt, na verwerking van zienswijzen, op 11 juli door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Kennermerland vastgesteld.

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.