Start GHOR Zaanstreek-Waterland

woensdag 1 mei 2019 om 09:00
Laatste update: woensdag 24 april 2019 om 16:40

Op 1 mei start het nieuw opgerichte GHOR-bureau voor de regio Zaanstreek-Waterland. Deze netwerkorganisatie coördineert en regisseert de geneeskundige hulpverlening -en continuïteit daarvan- in ramp- en crisissituaties.

Als er geen ramp of crisis is, houdt de GHOR zich bezig met onder meer het:

  • opleiden, trainen en oefenen van crisisfunctionarissen;
  • informeren, adviseren en verbinden van onze geneeskundige partners;
  • evenementenadvisering op het gebied van geneeskundige- en gezondheidsaspecten.

De GHOR Zaanstreek-Waterland wordt aangestuurd door de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Zaanstreek-Waterland en is onderdeel van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De dagelijkse leiding is in handen van de teamleider GHOR.

Door een GHOR-bureau in de regio in te richten ontstaat nauwere aansluiting en samenwerking met de zogenoemde witte keten (ziekenhuizen, regionale ambulance voorziening, traumacentra, huisartsenposten, Rode Kruis) en de partners binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Meer lezen over de GHOR en haar medewerkers? Kijk op www.vrzw.nl/GHOR.
Volg GHOR Zaanstreek-Waterland via Twitter: @GHORZW.

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.