Tijdelijke uitbreiding huisartsenpost coronazorg stopt

vrijdag 29 mei 2020 om 13:07
Laatste update: vrijdag 29 mei 2020 om 13:21

Per 2 juni worden de Huisartsenposten die speciaal voor de coronacrisis zijn ingericht, gesloten. De huisartsenzorg in regio Zaanstreek-Waterland zal dan terugkeren naar de reguliere huisartspraktijken.

In maart heeft de Huisartsengroep regio Zaanstreek-Waterland in samenwerking met Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op twee centrale punten in de regio algemene huisartsenzorg aangeboden aan patiënten met griepverschijnselen. Hiervoor zijn Topsportcentrum De Koog in Koog aan de Zaan en Sportcomplex de Beuk in Purmerend ingericht. Op 20 maart werden de eerste isolatiespreekuren geopend. Op 2 april werd in samenspraak met het Dijklander ziekenhuis de Huisartsenpost in de avond- en weekenduren ook verplaatst van het ziekenhuis naar Sporthal de Beuk.  In Zaandam kon de Huisartsenpost bij het ziekenhuis gevestigd blijven in de avond, nacht en weekenduren.  

2000 patiënten
Van half maart tot en met eind mei zijn er circa 2000 patiënten gezien die Covid verdacht waren. Circa 8% van deze patiënten is doorverwezen naar het ziekenhuis. Buiten kantoortijden kwamen er tussen 2 april en eind mei ook nog 2500 patiënten die door een huisarts beoordeeld moesten worden en die niet konden wachten tot de volgende werkdag van de eigen huisarts. De afgelopen weken werden de geïsoleerde Covid-spreekuren minder bezocht en kan deze zorg weer opgevangen worden door de praktijken van de huisartsen. Per 2 juni worden de beiden sporthallen gesloten en zal ook de huisartsenpost van het Dijklander Ziekenhuis terugkeren naar de Spoedpost in Purmerend. 

Samen voor veilig
Deze tijdelijke uitbreiding van huisartsenzorg is mogelijk gemaakt door een mooie samenwerking tussen de Veiligheidsregio, de GHOR, de gemeentes, het Rode Kruis, d=Defensie, Salt Ziekenhuizen en de huisartsen uit de regio. Gezamenlijk is gezorgd voor een zo veilig mogelijke gezondheidszorgsituatie in Zaanstreek-Waterland, zowel voor Covid-patiënten als reguliere patiënten.  Erik Schoofs, directeur huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland: “Door wat geleerd is hopen we de reguliere zorg in de 1,5 m samenleving zo goed mogelijk te kunnen organiseren. Het blijft dan wel van belang dat we goed plannen. We blijven patiënten dus verzoeken om overdag eerst contact op te nemen met de huisarts en in de avond, nacht of weekend met de huisartsenpost. Samen kijken we dan hoe we het best passende en veilige zorg kunnen bieden.”  

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.