Nieuwsoverzicht

21 mei 2019

Maandag 3 juni om 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Ontvang je het controlebericht op je mobiel, dan weet je dat jouw telefoon juist is ingesteld.

15 mei 2019

Op 14 mei 2019 is de nieuwe Meldkamer Noord-Holland in gebruik genomen. Deze bestaat uit de voormalige meldkamers in Alkmaar, Zaandam en Haarlem. De Koninklijke Marechaussee sluit op een later...

7 mei 2019

Op veel plekken in Nederland zijn op het wegdek gele (of witte) pijlen geplakt of gespoten. Deze pijlen markeren de locaties van ondergrondse brandkranen, zodat de brandweer bij brand de brandkraan...

1 mei 2019

Op 1 mei start het nieuw opgerichte GHOR-bureau voor de regio Zaanstreek-Waterland. Deze netwerkorganisatie coördineert en regisseert de geneeskundige hulpverlening -en continuïteit daarvan- in ramp-...

10 april 2019

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft de Ontwerpbegroting 2020 en de Voorlopige Jaarstukken 2018 voorlopig vastgesteld.

8 april 2019

Op 1 april 1979 (geen grap) werd Jan van der Blom lid van de vrijwillige brandweer. Bij zijn afscheid als postcoördinator, veertig jaar later, wachtte hem op zaterdag 6 april een verrassing: een...

5 april 2019

Met 'Jaar in beeld' laten we zien wat wij als veiligheidsregio doen en waar de focus op lag in het afgelopen jaar: werken aan veiligheid voor én samen met de inwoners van en bedrijven in onze regio....

1 april 2019

Vanaf nu zijn we bereikbaar via een nieuw algemeen telefoonnummer: 088 751 20 00. We nemen daarmee afscheid van het oude 075 nummer. Uiteraard blijft alarmnummer 112 het telefoonnummer in geval van...

29 maart 2019

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vergadert 5 keer per jaar. Deze vergadering bijwonen? Dat kan, want de vergadering is openbaar.

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.