Nieuwsoverzicht

19 juni 2019

Zaterdag zijn tijdens de jaarlijkse herdenking 97 brandweermannen herdacht die sinds 5 mei 1945 zijn omgekomen tijdens of door hun werk voor de brandweer. Bij het Nationaal Brandweermonument in...

17 juni 2019

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vergadert 5 keer per jaar. Deze vergadering bijwonen? Dat kan, want de vergadering is openbaar.

14 juni 2019

Vandaag is de dag die veel zieke en gehandicapte kinderen hebben aangekruist. Dan is het KinderBeestFeest, het jaarlijks besloten feest in Artis.

13 juni 2019

Op zaterdag 15 juni om 13:00 uur maakt brandweerpost Marken het ereteken voor omgekomen brandweermensen in Nederland. Aanleiding hiervoor is de jaarlijkse herdenking bij het nationaal...

3 juni 2019

Bij een incident in je directe omgeving, bijvoorbeeld een brand of gaslek, is het belangrijk dat je snel op de hoogte bent en weet wat je moet doen.

21 mei 2019

Maandag 3 juni om 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Ontvang je het controlebericht op je mobiel, dan weet je dat jouw telefoon juist is ingesteld.

15 mei 2019

Op 14 mei 2019 is de nieuwe Meldkamer Noord-Holland in gebruik genomen. Deze bestaat uit de voormalige meldkamers in Alkmaar, Zaandam en Haarlem. De Koninklijke Marechaussee sluit op een later...

7 mei 2019

Op veel plekken in Nederland zijn op het wegdek gele (of witte) pijlen geplakt of gespoten. Deze pijlen markeren de locaties van ondergrondse brandkranen, zodat de brandweer bij brand de brandkraan...

1 mei 2019

Op 1 mei start het nieuw opgerichte GHOR-bureau voor de regio Zaanstreek-Waterland. Deze netwerkorganisatie coördineert en regisseert de geneeskundige hulpverlening -en continuïteit daarvan- in ramp-...

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.