Nieuwsoverzicht

1 maart 2019

Innovatief en toekomstbestendig. Dat typeert de twee nieuwe autoladders van Brandweer-Zaanstreek-Waterland. De officiële overdracht was vrijdagavond 1 maart. De brandweerposten Botenmakersstraat...

19 februari 2019

Ontwerp Veilige Omgeving (OVO) heeft een ontwerpwedstrijd uitgeschreven waarin wordt gezocht naar ontwerpen voor een veilig werk-woongebied voor het noord-oostelijk kwadrant van de Achtersluispolder...

13 februari 2019

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland stimuleert burgerhulpverlening aan kwetsbare doelgroepen. Daarom organiseert VrZW samen met Stan een uniek proefproject voor de senioren van wooncomplex Lambert...

4 februari 2019

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vergadert 5 keer per jaar. Deze vergadering bijwonen? Dat kan, want de vergadering is openbaar.

4 februari 2019

Uit een recent gehouden enquête van de Nederlandse Brandwonden Stichting blijkt dat 85% van de mensen denkt géén risico te lopen op een koolmonoxidevergiftiging. Ook komt naar voren dat een derde...

4 februari 2019

Stel: er dreigt hoogwater. Die dreiging neemt toe en de dijk breekt door. Wat gebeurt er dan? Dit was het scenario van de grootschalige crisisoefening ‘Waterwolf’ in het najaar van 2016 op Marken.

19 januari 2019

Vandaag zijn de eerste vijftien meisjes en jongens officieel benoemd tot teamlid van het Young Fire & Rescue Team Markermeergebied (YFRTM). Deze jongeren in de leeftijd van 13 tot 15 jaar maken op een...

1 januari 2019

Politie, brandweer en ambulancedienst hebben zich goed voorbereid op oud en nieuw. Politie en brandweer spreken van een relatief rustige jaarwisseling. De ambulancedienst maakt melding van een...

31 december 2018

De politie is op vrijdag 28 december op social media de campagne ‘Achter elk uniform zit een mens gestart. Laat ons veilig hulp verlenen’. De campagne moet bijdragen aan een veiliger jaarwisseling...

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.