Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Crisisnoodopvang asielzoekers

Indoor sporthal Lycurgus in Assendelft

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de 25 veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd om tijdelijk 225 crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Zo kunnen de tekorten in de asielopvang worden opgevangen en de acute situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel verlicht.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft de crisisnoodopvang in de indoor sporthal van AV Lycurgus in Assendelft gerealiseerd. Vrijdag 22 juli zijn de eerste bewoners gearriveerd. Vanaf maandag 25 juli is de opvanglocatie volledig bezet.

Nieuwsberichten


8 augustus 2022

Sinds 25 juli wonen 225 vluchtelingen in de crisisnoodopvang in de sporthal van Lycurgus. Speciaal voor de kinderen, organiseerden buurtbewoners op zaterdag 6 augustus een oud-Hollandse…

25 juli 2022

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 juli zijn de eerste bewoners van de crisisnoodopvang in Assendelft per bus vanuit Ter Apel gearriveerd. Op maandag 25 juli arriveerden de laatste asielzoekers.

6 juli 2022

De Indoorsporthal van atletiekvereniging Lycurgus in Assendelft, wordt zo snel mogelijk gereed gemaakt om 225 opvangplekken voor asielzoekers te creëren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn al…

1 juli 2022

De druk op de asielopvang is al maanden erg hoog. Het Rijk heeft daarom de voorzitters van de Veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om in de komende weken 225 crisisnoodopvangplekken per regio te…

Veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom worden er asielzoekers opgevangen in de regio Zaanstreek-Waterland?

Al maanden zien we de schrijnende beelden uit Ter Apel. Als gevolg van te weinig plekken voor asielopvang is er geen goede doorstroom van vluchtelingen mogelijk. Mensen slapen in stoelen of buiten op het gras. De Veiligheidsregio biedt tijdelijke ondersteuning door een menswaardige opvang te geven en zo de situatie rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten.

Hoeveel asielzoekers zullen er in onze regio opgevangen worden?

In de sporthal kunnen maximaal 225 personen tegelijkertijd opgevangen worden. Maandag 25 juli arriveerden de laatste bewoners.

Vanaf en tot wanneer worden er asielzoekers opgevangen in onze regio?

Vrijdag 22 juli is de eerste groep mensen in de opvang gearriveerd. Zij vertrekken eind september, zodat de indoor sporthal vanaf 1 oktober weer gereed is voor activiteiten van Lycurgus.

Komen er, naast sporthal Lycurgus, nog meer opvanglocaties in onze regio?

De vraag van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan alle veiligheidsregio’s is om 225 plekken te realiseren. Alle 225 benodigde plekken in Zaanstreek-Waterland realiseren we in de Indoor sporthal van atletiekvereniging Lycurgus.

Waarom is sporthal Lycurgus gekozen als locatie?

De indoor sporthal van Lycurgus in Assendelft is geschikt om alle 225 gevraagde opvangplekken op één locatie te creëren.

Waar gaan de asielzoekers heen, eind september?

Dat is nog niet bekend. De tijdelijke crisisnoodopvang in diverse regio’s geeft de Rijksoverheid wat meer tijd om een structurele oplossing in te richten. Aan deze oplossing wordt hard gewerkt.

Welke garantie is er dat de opvang echt maar tot eind september duurt?

Hierover hebben we duidelijke afspraken gemaakt met Lycurgus. Als blijkt dat de opdracht vanuit het Rijk wordt verlengd, of dat we een nieuwe opdracht krijgen, moeten we opzoek naar een nieuwe locatie.

Hoe komt de opvanglocatie eruit te zien?

De indoorsporthal is met afscheidingswanden verdeeld in slaapvertrekken en een recreatieruimte. Daarnaast is er een eetzaal en worden extra sanitair en douches gecreëerd. Ook krijgen de bewoners een kluis voor hun waardevolle spullen. 

Foto’s zijn hier te bekijken.

Waar kan ik terecht met vragen?

Vragen en opmerkingen kan je mailen naar asielopvang@vrzw.nl. Je kunt de locatie ook bellen: +316 2527 8558. Daarnaast kun je de beveiligers aanspreken, zowel op straat als in de kantoorunit van de beveiliging bij de ingang van de opvanglocatie.

Hulp aanbieden

Ik wil graag helpen. Wat kan ik doen?

Wat leuk! Je bent van harte welkom. Bijvoorbeeld om eens een uurtje te wandelen met bewoners. Of hen op heel basaal niveau kennis te laten maken met de Nederlandse taal. Heb je een ander idee voor een activiteit? We horen het graag.

Stuur een mail naar asielopvang@vrzw.nl. Een woonbegeleider neemt dan contact met je op om concrete afspraken te maken.

Ik wil graag spullen doneren. Wat voor spullen zijn nodig?

Voorlopig hebben we even genoeg spullen. Wat we nog wel kunnen gebruiken zijn hygiëne-artikelen zoals nagelknippers, deodorant en herenslippers in de maten 40-44.

Je kunt het tussen 8.00 en 22.00 uur afgeven aan de beveiligers. Zij zijn te vinden in een kantoorunit, links als je het terrein opkomt. Er is altijd wel iemand aanwezig om het in ontvangst te nemen.

Veiligheid

Hoe is de veiligheid bij de crisisnoodopvang geregeld?

Op de locatie is 24/7 een team van beveiliging zichtbaar aanwezig. Zij hebben ervaring met de doelgroep. Politie, beveiliging en handhaving werken nauw samen. Uitgangspunt is om deze maanden in de wijk veilig en gezond met elkaar samen te leven.

We monitoren continu wat er nodig is en passen onze aanpak eventueel aan.

Speciale aandacht is er voor de zichtbaarheid van beveiliging in de wijk. Bijvoorbeeld op de route tussen opvang en winkelcentrum. We doen er binnen onze mogelijkheden alles aan om zorg te dragen voor een wijk waarin veilig en gezond met elkaar geleefd kan worden. De aankomende vakantieperiode heeft daarbij ook zeker onze aandacht. De gemeente Zaanstad en Veiligheidsregio staan in goed contact met omwonenden/ verenigingen/ winkeliers.

AV Lycurgus blijft een toegankelijk terrein waar mensen gebruik kunnen maken van de outdoor sportfaciliteiten.

Kunnen asielzoekers de crisisnoodopvang zonder begeleiding in- en uitlopen?

De bewoners draaien zoveel mogelijk mee in de dagelijkse gang van zaken. Ook krijgen ze straks een activiteitenprogramma aangeboden.

Net als ieder ander zijn ze daarnaast vrij om zich in de omgeving te bewegen.

Zijn de asielzoekers van tevoren geregistreerd?

Door het vastlopen van het proces bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het nu niet mogelijk voor het COA om iedereen in Ter Apel te registreren. In de crisisnoodopvang in Assendelft worden mensen bij aankomst geregistreerd.

Waar kan ik terecht als ik iets wil melden?

Je kunt op verschillende manieren een melding bij ons indienen. Dit kan door te mailen naar asielopvang@vrzw.nl. Je kunt de locatie ook bellen: +316 2527 8558.

Daarnaast kun je de beveiligers aanspreken, zowel op straat als op een centrale plek; in de kantoorunit van de beveiliging buiten bij de ingang van de opvanglocatie.

In het geval van een strafbaar feit willen we je altijd aanraden om de politie in te schakelen.

Over de tijdelijke bewoners

Waar verbleven de asielzoekers hiervoor?

De mensen komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is al weken geen plek meer in Ter Apel waardoor veel mensen op stoelen of buiten op het gras slapen. Op meerdere plekken in Nederland wordt nu tijdelijke crisisnoodopvang geboden.

Wat is de samenstelling en/of nationaliteit van de groep?

Het is een gemengde groep; veel gezinnen, maar liefst 59 kinderen en ook een aantal alleenstaande mannen. De meerderheid van de mensen komt uit Syrië. Daarnaast komen ze bijvoorbeeld uit Yemen, Eritrea, Pakistan, Iran en Turkije.

Zijn het voor de gehele periode dezelfde mensen?

Ervaring uit eerdere opvangperiodes met asielzoekers in de regio leert dat het waarschijnlijk één groep mensen zal zijn die niet wisselt.

Blijft het bij deze groep of komen er nog meer asielzoekers?

Het Rijk zoekt in heel Nederland met spoed naar opvanglocaties voor asielzoekers, zodat mannen, vrouwen en kinderen die in Nederland asiel aanvragen, niet op straat terecht komen. Waar deze opvanglocaties precies zullen komen, is nog niet duidelijk.

Wat voor talen spreken ze?

Over het algemeen wordt gecommuniceerd in het Engels. Wanneer mensen geen Engels spreken zullen we gebruik maken van asielzoekers die wel Engels spreken, tolken of pictogrammen.

Hoe is de verzorging van de asielzoekers geregeld?

Dagelijks zullen ervaren medewerkers aanwezig zijn voor het operationeel houden van de opvang. Zij dragen zorg voor de opvang, catering en begeleiding van de vluchtelingen. Ook is er een locatiemanager aanwezig, en zijn er BHV’ers op locatie voor medische zorg. 

Daarnaast krijgen de asielzoekers een dagprogramma aangeboden met activiteiten op het gebied van sport en spel, taallessen of bijvoorbeeld kledingmarkten.

Wat wordt er aan dagbesteding geboden?

De asielzoekers die naar Lycurgus komen, zullen verschillende behoeften hebben. De één wil vooral rust, de ander sporten of spelen. Er wordt gekeken hoe we zinvolle dagactiviteiten kunnen aanbieden. Hiervoor kijken we ook naar een samenwerking met de wijk, sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties etc. 

Wat voor huisregels worden in de opvang gehanteerd?

In de crisisnoodopvang worden huisregels gehanteerd. Bewoners krijgen ook informatie en instructie over omgang en gedrag buiten het terrein. De dagcoördinatoren, woonbegeleiders en beveiliging zien hierop toe.

Hoe komen de mensen naar de locatie toe?

Het vervoer wordt geregeld door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

Overig

Heeft het nieuwe aanmeldcentrum in Bant (Flevoland) invloed op het realiseren van de noodopvang in Assendelft?

Nee, op dit moment niet. De plannen voor een nieuw aanmeldcentrum in Flevoland moeten nog uitgewerkt en goedgekeurd worden. Er kan wat tijd overheen gaan voordat dit helemaal gereed is. Daarom blijft spoedige verlichting voor het aanmeldcentrum in Ter Apel nodig.

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.