Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Over Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Als Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken we 24/7 aan de veiligheid van de inwoners van onze regio. Samen met inwoners, instellingen, bedrijven én onze partners – GHOR, politie en gemeenten – maken we Zaanstreek-Waterland veiliger.

Het Algemeen Bestuur stuurt de veiligheidsregio aan. De burgemeesters van de acht gemeenten in de regio vormen het Algemeen Bestuur. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het beleid in de regio met betrekking tot Brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening, Rampenbestrijding en crisisbeheersing en Het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer.

Beleidsplan 2017-2020

Op 10 februari 2017 stelde het Algemeen Bestuur het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 vast. In het beleidsplan staan de (gezamenlijke) ambities van het samenwerkingsverband dat bestaat uit brandweer, politie, GHOR en de acht gemeenten. Maar ook de ambities ten aanzien van onze wettelijke taken op het gebied van Brandweerzorg, Geneeskundige zorg, de Gemeenschappelijke meldkamer en Rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Samen voor veilig!

We zijn er van overtuigd dat we gezamenlijk de grootste veiligheidswinst kunnen realiseren. Vandaar dat onze focus de komende jaren ligt op het gezamenlijk beperken van risico’s en beheersen van (de effecten van) crises.

  • Gezamenlijk, omdat veiligheid geen exclusieve taak van de veiligheidsregio is. Samen met inwoners, instellingen en bedrijven kunnen we Zaanstreek-Waterland veiliger maken.
  • Beperken van risico’s, omdat volledige beheersing van risico’s niet realistisch is.
  • Beheersen van effecten, omdat als het dan toch misgaat, de veiligheidsregio optreedt om de continuïteit van de samenleving te waarborgen.

 

 

Locaties brandweerposten Zaanstreek-Waterland

Ben je op zoek naar een brandweerpost bij jou in de buurt? De locaties en adressen van alle brandweerposten vind je op de website van de brandweer Zaanstreek-Waterland.

 

 

 

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.