Over Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Als Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken we 24/7 aan de veiligheid van de inwoners van onze regio. Samen met inwoners, instellingen, bedrijven én onze partners – GHOR, politie en gemeenten – maken we Zaanstreek-Waterland veiliger.

Het Algemeen Bestuur stuurt de veiligheidsregio aan. De burgemeesters van de acht gemeenten in de regio vormen het Algemeen Bestuur. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het beleid in de regio met betrekking tot Brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening, Rampenbestrijding en crisisbeheersing en Het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer.

Beleidsplan 2017-2020
Op 10 februari 2017 stelde het Algemeen Bestuur het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 vast. In het beleidsplan staan de (gezamenlijke) ambities van het samenwerkingsverband dat bestaat uit brandweer, politie, GHOR en de acht gemeenten. Maar ook de ambities ten aanzien van onze wettelijke taken op het gebied van Brandweerzorg, Geneeskundige zorg, de Gemeenschappelijke meldkamer en Rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Samen voor veilig!
De komende jaren ligt de nadruk op het versterken van de samenwerking tussen brandweer, politie, GHOR en de acht gemeenten in Zaanstreek-Waterland. We willen samen de risico’s in onze regio beperken en (de effecten van) crises beheersen. De samenwerking beperkt zich niet alleen tot de hulpverleningsdiensten. We werken ook samen met inwoners, instellingen en bedrijven in Zaanstreek-Waterland.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op de kaart

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.