De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Aanmelden kan via info@vrzw.nl. De vergaderdata, agenda’s en verslagen van het Algemeen Bestuur staan op deze pagina.

 

2019

11 oktober 2019

Agenda

Vergaderstukken

Verslag

24 juni 2019

Agenda

Vergaderstukken

Nazending

Verslag

2018

23 februari 2018

Agenda

Vergaderstukken

Verslag

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.