De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Aanmelden kan via info@vrzw.nl. De vergaderdata, agenda’s en verslagen van het Algemeen Bestuur staan op deze pagina.

 

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.