In 2013 is met het bestuur afgesproken om na regionalisering de meest optimale inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie op regionale schaal te bepalen.

De basis hiervoor is gelegd met het onderzoek Dekkingsplan Fase 2 in 2014. De uitkomsten van de Dekkingsplan Fase 2 zijn in opdracht van het bestuur geïntegreerd met de projecten Uitrukken op Maat, Paraatheids- en beschikbaarheidssysteem en Operationele grenzen. In 2015 zijn, binnen het kader van bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten, twee scenario’s uitgewerkt die varieerden in financiële consequenties en dekking: een basisscenario en een minimaal scenario.

Het Dagelijks Bestuur heeft op 20 november 2015 een voorgenomen besluit genomen en gekozen voor het basisscenario. Op 4 december 2015 is het voorgenomen besluit bekrachtigd door het Algemeen Bestuur, waarmee het definitief is geworden. Dit basisscenario is vervolgens uitgewerkt in het Regionaal Repressief Dekkingsplan 2016 – 2020, wat ter kennisname is gebracht in het bestuur van 13 mei 2016.  Het implementatietraject van het vastgestelde Dekkingsplan kent een doorlooptijd tot 1 januari 2018.

Oudere informatie en stukken over het Regionaal Dekkingsplan zijn te vinden in ons digitale webarchief.

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.