Gemeenten

Binnen onze veiligheidsregio werken brandweer, politie, de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) en gemeenten samen aan veiligheid. De gemeentelijke kolom ontwikkelt zich gestaag tot een professionele en volwaardige partner binnen VrZW.

De gemeente heeft bij een ramp of een crisis een belangrijke taak. Ze geeft onder meer voorlichting aan de bevolking, registreert slachtoffers en schade, richt opvangcentra in en regelt vervangende woonruimte.

Intensieve samenwerking
De gemeenten realiseren zich steeds meer dat zij deze taken niet alleen kunnen uitvoeren. Daarom werken zij in regionaal verband steeds intensiever samen. Zowel op het gebied van planvorming als bij een daadwerkelijke operationele inzet.

Acht gemeenten
De acht gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad horen bij Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.