De Veiligheidsdirectie ondersteunt en adviseert het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Elke kolom is hierin vertegenwoordigd. De Veiligheidsdirectie bestaat uit de Directeur veiligheidsregio /Commandant van de brandweer, het Sectorhoofd van politie, de Directeur Publieke gezondheid (DPG) en de Coördinerend gemeentesecretaris. De Directeur Veiligheidsregio is voorzitter van de Veiligheidsdirectie.

De Veiligheidsdirectie is verantwoordelijk voor:

  1. besluitvorming over de uitvoering van multidisciplinaire onderwerpen;
  2. besluitvorming over voortgangsrapportages van multidisciplinaire onderwerpen;
  3. advisering van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

 

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.