Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Privacystatement

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland respecteert uw privacy als bezoeker van haar website. Wij zorgen ervoor voor dat uw persoonlijke informatie, die u aan ons geeft via onze website, altijd vertrouwelijk, zorgvuldig en conform de geldende wet- en regelgeving wordt behandeld.

De door u verstrekte gegevens via onze website gebruiken wij om te kunnen voldoen aan uw verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die u aan ons geeft. Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze hebt gegeven en deze worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

We maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die informatie bevatten over het bezoek van onze website. Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten werken. We gebruiken deze cookies alleen om te onderzoeken hoe we het gebruik van onze website kunnen verbeteren. Zo houden we bijvoorbeeld bezoekersaantallen en populaire pagina’s bij. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Heeft u vragen over dit privacystatement. Dat kan via de contactpagina op onze website.

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.