Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Risico's in de regio

Op een veilige manier samen wonen, werken en leven is helaas geen vanzelfsprekendheid. Er kan namelijk altijd iets misgaan. Denk bijvoorbeeld aan brand, een dijkdoorbraak of de uitval van vitale voorzieningen. Ingrijpende gebeurtenissen met veelal grote gevolgen.

Regionaal Risicoprofiel

Om inzicht te krijgen in de risico’s in onze regio is het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2019-2020 opgesteld. Naast een beeld van de risico’s geeft het profiel ook aan hoe we deze risico’s kunnen beïnvloeden en wat we kunnen doen om ons voor te bereiden. Het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland is het resultaat van samenwerking tussen de verschillende partners die zich in onze regio sterk maken voor een veilige woon en leefomgeving.

Het risicoprofiel bevat zeven thema’s (zoals bijvoorbeeld het thema ‘verkeer en vervoer’) waarop 12 voorstelbare scenario’s zijn geschreven. Per thema hebben deskundigen van hulpverleningsdiensten, private en andere publieke partijen gekeken welke incidenten specifiek in onze regio plaats kunnen vinden. Deze incidenten zijn beoordeeld op impact en waarschijnlijkheid.

Hoe wordt het Regionaal Risicoprofiel gebruikt?

Het risicoprofiel vormt het vertrekpunt voor gerichte samenwerking om de veiligheid in onze regio verder te vergroten. Niet alleen gerichte samenwerking tussen de verschillende veiligheidspartners, maar vooral ook samenwerking met private partijen en met de inwoners van de gemeenten in Zaanstreek-Waterland.

 

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.