Onze organisatie

Het Algemeen Bestuur stuurt de veiligheidsregio aan. De burgemeesters van de acht gemeenten in de regio vormen het Algemeen Bestuur. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het beleid in de regio met betrekking tot Brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening, Rampenbestrijding en crisisbeheersing en Het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer.

Algemeen Bestuur
Naast de burgemeesters zit een aantal vaste adviseurs aan tafel tijdens de bestuursvergaderingen, zoals de leden van de Veiligheidsdirectie. Daarnaast worden de Hoofdofficier van Justitie, de voorzitter van het Waterschap en een vertegenwoordiger van de Commissaris van de Koning ook uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Een vertegenwoordiger van het Ministerie van Veiligheid & Justitie en een vertegenwoordiger van Defensie zijn agendalid van het Algemeen Bestuur.

Veiligheidsdirectie
De Veiligheidsdirectie ondersteunt en adviseert het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Elke kolom is hierin vertegenwoordigd. De Veiligheidsdirectie bestaat uit de Directeur veiligheidsregio /Commandant van de brandweer, de Districtschef van politie, de Directeur Publieke gezondheid (DPG) en de Co√∂rdinerend gemeentesecretaris. De Directeur Veiligheidsregio is voorzitter van de Veiligheidsdirectie.