Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van VrZW bestaat uit de burgemeesters van de zeven deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur staat aan het hoofd van de organisatie en neemt besluiten over de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag, het beleidsplan, het crisisplan en het risicoprofiel. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Aanmelden voor het bijwonen van de vergadering kan via info@vrzw.nl

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bestaat uit de volgende burgemeesters:

  • Burgemeester Sievers, Edam-Volendam
  • Burgemeester de Lange, Landsmeer
  • Burgemeester Polak, Oostzaan
  • Burgemeester van Selm, Purmerend
  • Burgemeester van der Weele, Waterland
  • Burgemeester Michel-de Jong, Wormerland
  • Burgemeester Hamming, Zaanstad

Dagelijks Bestuur

De leden van het Algemeen Bestuur kiezen uit hun midden het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden: de voorzitter (burgemeester Zaanstad), de bestuurlijk portefeuillehouder Financiƫn (burgemeester Purmerend) en de bestuurlijk portefeuillehouder Personeel & Organisatie (burgemeester Wormerland).

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd tot een aantal wettelijke taken, onder andere op gebied van het benoemen, schorsen en ontslaan van sleutelfunctionarissen. De rol van het Dagelijks Bestuur is met name gericht op het procedureel voorbereiden van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur vergadert twee weken voorafgaand aan het Algemeen Bestuur. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Voorzitter

De voorzitter van het Algemeen Bestuur is tevens voorzitter van het Dagelijks Bestuur. De heer Hamming is de voorzitter van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De directeur VrZW, mevrouw Van den Broek, is zowel secretaris van het Algemeen als het Dagelijks Bestuur.

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.