Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Over Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Als Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken we 24/7 aan de veiligheid van de inwoners van onze regio. Samen met inwoners, instellingen, bedrijven én onze partners – GHOR, politie en gemeenten – maken we Zaanstreek-Waterland veiliger.

Het Algemeen Bestuur stuurt de veiligheidsregio aan. De burgemeesters van de zeven gemeenten in de regio vormen het Algemeen Bestuur. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het beleid in de regio met betrekking tot Brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening, Rampenbestrijding en crisisbeheersing en Het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer.

Beleidsplan VrZW 2021-2024

In het beleidsplan ‘De kracht van samen, samen voor veilig’ staat waar de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zich de komende jaren op gaat richten. Het zijn de gezamenlijke ambities van een actief samenwerkingsverband dat bestaat uit brandweer, politie, GHOR en de zeven gemeenten in de regio. Maar ook de ambities ten aanzien van onze wettelijke taken op het gebied van Brandweerzorg, Geneeskundige zorg, de meldkamer Noord-Holland en risico- en crisisbeheersing.

De kracht van samen

De komende jaren gaan we nog meer inzetten op een intensieve samenwerking met onze samenwerkings- en netwerkpartners voor een veilig Zaanstreek-Waterland. Alleen in samenwerkingsverband kunnen we onze ambities waarmaken. Maatschappelijke ontwikkelingen en mondiale kwesties zoals klimaatverandering en digitalisering eisen van ons een brede blik en nauwe samenwerking met uiteenlopende partijen. We zijn er van overtuigd dat we gezamenlijk de grootste veiligheidswinst kunnen realiseren.

Gezamenlijke thema’s

In de periode 2021-2024 richten we ons samen met onze samenwerkingspartners op vijf thema’s:

  • Veilig leven
  • Voorbereiden op nieuwe crisistypen
  • Versterken samenwerking netwerkpartners
  • Nieuwe energiebronnen
  • Digitale transformatie

Samen voor veiliger Zaanstreek-Waterland

Bij het veiliger maken van Zaanstreek-Waterland betrekken we ook de inwoners, instellingen en bedrijven van onze regio. Veiligheid is immers geen exclusieve taak van de veiligheidsregio.

Samen beperken we risico’s omdat volledige beheersing van risico’s niet realistisch is.

Samen beheersen we de gevolgen van incidenten en crises, als het toch een keer misgaat. Dan treedt de veiligheidsregio op om de continuïteit van de samenleving te kunnen waarborgen.

Organogram

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.