Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Over Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Als Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken we 24/7 aan de veiligheid van de inwoners van onze regio. Dit doen we door risico's te beperken, 'adequaat' op te treden en de effecten van incidenten, rampen en crisis te beheersen. Samen met inwoners, instellingen, bedrijven én onze partners maken we Zaanstreek-Waterland veiliger.

Organisatie

Nederland telt 25 veiligheidsregio's. Een veiligheidsregio is een gebied waarbinnen gemeenten en hulpverleningsdiensten samenwerken ons werkgebied veiliger te maken. Ons werkgebied is Zaanstreek-Waterland. Namens de 7 gemeenten in onze regio voeren we taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de gemeenschappelijke meldkamer. De burgemeesters van deze gemeenten vormen ons Algemeen Bestuur.

Bedrijfsfilm

De kracht van samen

We zetten ons in voor een regio met minder incidenten, minder schade en minder slachtoffers. Een regio waar inwoners zich veilig voelen. Dat doen we samen met gemeenten, partners, organisaties en inwoners. Alleen samen zijn we effectief in het voorkomen en bestrijden van incidenten.

Versterken crisisbeheersing

Steeds vaker hebben we te maken met grote, langere en opeenvolgende crises zoals Covid-19 en opvang vluchtelingen en asielzoekers. We verwachten vaker te maken te krijgen met situaties waarin we gevraagd worden te ondersteunen. Bijvoorbeeld door een crisisteam te organiseren en ervoor te zorgen dat informatie vastgelegd en gedeeld wordt vanuit het Rijk en tussen de gemeenten onderling. Daarom zetten we in op het versterken van onze crisisbeheersing.

Toekomstbestendige brandweerzorg

We werken aan een toekomstbestendige brandweerzorg. Door Europese regelgeving komen organisatievormen als oproepdienst (consigneren) en het verblijven in de kazerne (kazerneren) voor vrijwilligers te vervallen. Ook zien we dat duikers bij de brandweer aan steeds zwaardere eisen moeten voldoen om vakbekwaam te worden en te blijven. In stedelijke gebieden binnen de regio verwachten we daarnaast een verdere bebouwing en verdichting van de omgeving. Deze en andere ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de bereikbaarheid van de brandweerposten in deze omgevingen.

Maatschappelijke opgaven

We willen graag een inclusieve, divers samengestelde en duurzame organisatie zijn met fysiek en mentaal fitte medewerkers. Een organisatie waarin iedereen zich herkent en waar iedereen zich thuis en uitgedaagd voelt.

Organogram

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.