Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Gemeenten

Binnen onze veiligheidsregio werken brandweer, politie, de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) en gemeenten samen aan veiligheid. De gemeente heeft bij een ramp of een crisis een belangrijke taak. Ze geeft onder meer voorlichting aan de bevolking, registreert slachtoffers en schade, richt opvangcentra in en regelt vervangende woonruimte.

Intensieve samenwerking

De gemeenten kunnen deze taken niet alleen uitvoeren. Daarom werken zij in regionaal verband samen. Zowel op het gebied van planvorming als bij een daadwerkelijke operationele inzet. De gemeenten hebben uit hun midden een ‘coördinerend gemeentesecretaris’ aangewezen om deze samenwerking te regisseren. De Veiligheidsregio ondersteunt hierin. 

Zeven gemeenten

De volgende zeven gemeenten horen bij Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.