Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu
  • Home
  • Nieuws
  • Beeldvormende verkenning crisisnoodopvang

Beeldvormende verkenning crisisnoodopvang

dinsdag 31 januari 2023 om 15:11
Vader en zoon in de crisisnoodopvang
Bron: Gemeente Purmerend
Laatste update: maandag 3 juli 2023 om 14:37

In de eerste weken van de crisisnoodopvang (CNO) op de Baanstee-Noord hebben Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) en de gemeenten Purmerend en Edam-Volendam meerdere signalen bereikt van vermeende problemen binnen de crisisnoodopvang Assendelft en Baanstee-Noord. Om een antwoord te krijgen waar de signalen precies betrekking op hebben, in hoeverre deze eerder kenbaar zijn gemaakt en er destijds op is geacteerd, is op verzoek van de directeur VrZW een beeldvormende verkenning uitgevoerd door BING. Het onderzoek heeft zich gericht op de medewerkers van de crisisnoodopvang aangezien de signalen uit deze hoek kwamen.

Conclusie

Uit de beeldvormende verkenning binnen de crisisnoodopvang (CNO) Assendelft en Baanstee-Noord blijkt dat door de geïnterviewden weinig concrete situaties en voorbeelden zijn genoemd waarmee de vermeende wantoestanden kunnen worden onderbouwd. Op veel van de genoemde signalen is in een eerder stadium al actie ondernomen door VrZW en/of de gemeenten Purmerend en Edam-Volendam. Het merendeel van de signalen heeft zich afgespeeld in de periode dat de CNO in Assendelft was gevestigd, van medio juli tot begin oktober 2022.

Aanbevelingen en vervolg

Uit de verkenning komen twee situaties naar voren waar vervolgstappen voor worden aanbevolen. Dit betreft de catering waarvan de kosten in CNO Assendelft een veelvoud zouden zijn geweest van de huidige kosten in CNO Baanstee-Noord. Daarnaast zouden, volgens een van de geïnterviewden, sommige bewoners anders worden behandeld binnen de CNO Baanstee-Noord waardoor zij geen of in mindere mate kleding of verzorgingsproducten ontvangen, dan andere bewoners. BING beveelt aan bij medewerkers en bewoners na te gaan in hoeverre deze verhalen recht doen aan de waarheid.

Huidige situatie CNO Baanstee Noord

Om een sociaal veilig werkklimaat te realiseren zijn de afgelopen periode organisatorisch meerdere wijzigingen doorgevoerd. Er zijn drie nieuwe locatiemanagers aangesteld voor CNO Baanstee-Noord en er is een start gemaakt met integriteitscursussen en -trainingen, het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het inrichten van een klachtenloket. Verder zijn er tientallen vrijwilligers die wekelijks in de CNO helpen bij sport, onderwijs voor de kinderen en activiteiten zoals muziekles, knutselen en leren fietsen. Sinds de start van de CNO Baanstee-Noord hebben al meer dan 100 donaties plaatsgevonden van kleding, speelgoed, sportspullen en fietsen uit onder meer Purmerend en Edam-Volendam. Bewoners in de opvang hebben meegedaan met Nederlandse tradities zoals Sint Maarten en de schoen zetten met Sinterklaas. Ook wordt er muziek gemaakt; af en toe treedt er vanuit de bewoners een gelegenheidsband op.

Reactie bestuur VrZW

"We hebben als bestuur kennisgenomen van de rapportage. Goed dat de ontvangen signalen nu zijn onderzocht. De twee aanbevelingen die uit de beeldvormende verkenning naar voren komen gaan we uitvoeren. We laten op korte termijn weten hoe we dit gaan doen."

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.