Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu
  • Home
  • Nieuws
  • Dampend druk bij de Damloop: Advies in volle sprint!

Dampend druk bij de Damloop: Advies in volle sprint!

maandag 26 juni 2023 om 10:51
Foto van Irma
Laatste update: dinsdag 8 augustus 2023 om 12:04

Het nieuws verspreidde zich de afgelopen weken snel: "Hardlopers onwel door hoge temperaturen". Met een zonnige zomer in het vooruitzicht en een drukke kalender van sportevenementen, is oververhitting een van de grootste gevaren voor deelnemers aan hardloopevenementen. Na tragische incidenten tijdens de Dam tot Damloop, waarbij twee hardlopers overlijden aan de gevolgen van oververhitting, zet Irma Weijs, beleidsadviseur risicobeheersing en crisisbestrijding bij de GHOR, zich met succes in voor de juiste koelingsmethoden en preventieve maatregelen.

Beperken van hitte gerelateerde incidenten

Hitte gerelateerde incidenten tijdens de Damloop tot een minimum zien te beperken, dat is Irma’s voornaamste taak als ze in 2019 start met de geneeskundige advisering van de Dam tot Damloop. Vanuit de GHOR, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, adviseert ze risicogevoelige evenementen zoals de Damloop. Een loop met 40.000 deelnemers en qua grootte vergelijkbaar met de marathon van Rotterdam. Irma: ‘’Het is onmogelijk om alle risico's uit te sluiten, maar risico’s op een slechte afloop minimaliseren geeft veel voldoening.’’

Richtlijn duursport en hardlopen

Sinds april van dit jaar is er een richtlijn voor duursport en hardlopen binnen de Veldnorm voor Evenementenzorg ontwikkeld in nauwe samenwerking met medisch specialisten, wetenschappers en andere deskundigen, waaronder Irma zelf. Irma heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het praktisch uitvoerbaar maken van de richtlijn, met name de procedures rondom het ontslag na een hitteberoerte. Deze richtlijn is formeel vastgesteld en gepresenteerd aan het ministerie van IGJ in april. Een mooie uitkomst.

Met de nieuwe richtlijn is het duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het besluit of een deelnemer na een hitteberoerte naar huis mag, of juist naar het ziekenhuis moet worden doorverwezen. In de richtlijn staan ook heldere en effectieve aanbevelingen, zoals het gebruik van koelbaden en ijshanddoeken voor de behandeling van een hitteberoerte. Irma: ‘’Ik ben stiekem wel trots om in het colofon vermeld te staan en hoop dat deze praktijkgerichte aanpak zal bijdragen aan het voorkomen van persoonlijk leed bij deelnemers en nabestaanden, terwijl tegelijkertijd de zorgketen wordt ontlast. Het laat onze goede samenwerking en gedegen voorbereiding op zowel bestuurlijk als operationeel niveau zien. Alle betrokken partijen werken nauw samen en zijn uitstekend voorbereid op mogelijke noodsituaties.’’

Intensieve samenwerking

Dankzij gezamenlijk overleg, training, het opstellen van protocollen en duidelijke communicatielijnen kan er snel en doeltreffend worden gereageerd in geval van calamiteiten. Daarvoor heeft Irma intensief samengewerkt met verschillende partijen, waaronder DPG (Dienst Publiek en Gezondheid), OOV (Openbare Orde en Veiligheid), de burgemeester van Zaanstad, de Veiligheidsregio, de organisator, ambulancediensten en ziekenhuizen. Gezamenlijk hebben ze draaiboeken en uitganspunten opgesteld om de veiligheid en het welzijn van de deelnemers te waarborgen. Deze samenwerking is van cruciaal belang gebleken bij het realiseren van een goed georganiseerd evenement.

De-escalatieladder

De afgelopen jaren heeft de GHOR zich ook gericht op de ontwikkeling van een de-escalatieladder, met als doel het evenement te kunnen afschalen indien nodig, in plaats van de zorg op te schalen.

Bij grote evenementen als deze staat er al heel veel zorg paraat, denk aan meer dan 260 zorgprofessionals, waaronder 60 medisch geschoolde professionals. Er zijn 9 ambulances en diverse mobiele teams aanwezig. Tel daar ook nog een hospitale bezetting van 24 ziekenhuisbedden, inclusief 4 IC-bedden, voor eventuele opnames bij op. EHBO-posten maken gebruik van ijswater en handdoeken voor koeling en het medisch dorp beschikt over 2 koelbaden. Om deze zorg tijdens de Damloop te coördineren, is op het evenement zelfs een speciale meldkamer opgezet.

Afsluitend advies

Wat kunnen deelnemers van de Damloop zelf doen? Ondanks alle voorbereidingen en beschikbare middelen is zelfredzaamheid essentieel. Neem voorzorgsmaatregelen tegen hitte: luister naar je lichaam, drink voldoende water, draag geschikte kleding en pas je tempo aan. Let op signalen van oververhitting, zoals duizeligheid, vermoeidheid en misselijkheid. Neem direct actie bij ongemak en bescherm jezelf. Een hitteberoerte kan ongemerkt toeslaan met ernstige gevolgen. Beter een stapje terug doen en jezelf beschermen dan onnodige risico's nemen. Jouw gezondheid en welzijn zijn belangrijk. Geniet van de Damloop, maar blijf alert op je eigen veiligheid. Samen maken we er een succesvolle en veilige dag van.

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.