Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu
  • Home
  • Nieuws
  • Landelijke duurzaamheidsagenda vastgesteld

Landelijke duurzaamheidsagenda vastgesteld

dinsdag 12 maart 2024 om 09:30
Laatste update: vrijdag 22 maart 2024 om 10:45

De Kerngroep Duurzaamheid heeft een landelijke duurzaamheidsagenda opgesteld. Hiermee verbinden alle veiligheidsregio’s zich aan de landelijke ambitie om samen de sector veiligheidsregio’s te verduurzamen door te werken met respect voor mens, natuur en milieu en in 2050 circulair en klimaatneutraal te zijn. De landelijke duurzaamheidsagenda wordt onderschreven door de RCDV (Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio).

Binnen ons werk worden we steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Zoals wateroverlast als gevolg van extreme regenval en meer natuurbranden als gevolg van aanhoudende periodes van droogte en warmte. Daarom is klimaatverandering onlosmakelijk verbonden met de brandweer en dus de veiligheidsregio’s.

Zoals Tijs van Lieshout, voorzitter van de RCDV, al aangaf in zijn column van de herfsteditie van de brandweerkrant: “We staan voor de (klimaat)veiligheid in ons land en dat begint wat mij betreft bij onze eigen organisaties. In ons vak is preventie altijd al een belangrijke factor. Voorkomen is beter dan genezen. Laten we die gedachtegang dan ook toepassen op onze eigen bedrijfsvoering, door kritisch te kijken naar onze eigen voetafdruk. Door de toekomst mee te laten tellen in al onze beslissingen en écht duurzame stappen te zetten. Door zo een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering, of het in ieder geval niet erger te maken.”

Veiligheidsregio’s verduurzamen

Om de veiligheidsregio’s te verduurzamen is de landelijke duurzaamheidsagenda veiligheidsregio’s opgesteld. Het is een strategische ambitie op duurzaamheid, die afgeleid is van de landelijke duurzaamheidsdoelen van de Rijksoverheid. Met deze duurzaamheidsagenda wordt een belangrijke basis gelegd voor een efficiënte en effectieve samenwerking tussen veiligheidsregio’s op het gebied van duurzaamheid. Zo worden ambities gesteld voor 2050, maar ook voor de korte termijn. Een doelstelling voor 2025 is bijvoorbeeld om de CO2-uitstoot van de veiligheidsregio’s samen inzichtelijk te maken.

De duurzaamheidsagenda geeft dus doelstellingen weer voor de korte en lange termijn. Het geeft aan wát alle veiligheidsregio’s gaan doen de komende jaren. Hóe ze dat gaan doen, dat is aan de veiligheidsregio’s zelf. Ook worden in de agenda de speerpunten toegelicht die als uitgangspunt voor de uitvoering dienen. En de randvoorwaarden die aangeven wat minimaal nodig is om de gestelde ambitie te bereiken.

Bijdrage Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is al langer betrokken bij de Kerngroep Duurzaamheid. Verder bestaat de kerngroep uit deelnemers vanuit het NIPV en veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Groningen en Rotterdam-Rijnmond.

Vooruitlopend op de landelijke duurzaamheidsagenda zijn wij aan de slag gegaan met een eigen programmaplan en -doelen. Hierdoor zijn we al een mooi eind op weg om onze bijdrage aan de landelijke ambities te leveren. Zo hebben we de afgelopen anderhalf jaar al enkele mooie duurzame resultaten gerealiseerd. Een paar voorbeelden:

  • Onze CO2-uitstoot is ruim 15% gedaald;
  • We scheiden ons afval;
  • We hebben 25 dieselvoertuigen verruild voor hybride of elektrische voertuigen;
  • We tanken de brandweervoertuigen in Purmerend met duurzame HVO-100 brandstof;
  • We hebben zonnepanelen op 5 van onze locaties geplaatst;
  • We besteden bij nieuwe aanbestedingen specifiek aandacht aan maatschappelijk verantwoorde criteria zoals arbeidsomstandigheden, circulariteit en transport.

Uiteraard gaan we door totdat we, samen met de andere veiligheidsregio’s, in 2050 circulair en klimaatneutraal zijn.

Meer informatie

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.