Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu
  • Home
  • Nieuws
  • Terugblik op de Algemeen Bestuur vergadering van 20 oktober 2023

Terugblik op de Algemeen Bestuur vergadering van 20 oktober 2023

woensdag 1 november 2023 om 08:45
Bestuur van veiligheidsregio zaanstreek waterland
Laatste update: woensdag 1 november 2023 om 08:56

Voor inwoners, partners en bedrijven van de regio Zaanstreek – Waterland.

Uitreiking CO2-bewust certificaat

Sinds 2022 heeft ons Algemeen Bestuur budget beschikbaar gesteld om onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te verminderen. Dat doen we door minder energie en grondstoffen te gebruiken en minder CO2 uit te stoten. Zo kunnen ook wij een bijdrage leveren aan de landelijke en Europese klimaatdoelen.

We hebben onze eigen CO2-voetafdruk in kaart gebracht en gekeken naar maatregelen om deze te verkleinen. Een externe organisatie heeft vervolgens gecontroleerd of onze CO2-voetafdruk klopt en onze maatregelen voldoende zijn. Het goede nieuws is dat we deze controle succesvol hebben doorstaan. We verwachten dat we onze CO2-voetafdruk in 2026 met 45% kunnen verkleinen (ten opzichte van 2019). Onlangs hebben we dan ook het bijbehorende CO2-bewust certificaat ontvangen. Dit certificaat is aan ons Algemeen Bestuur overhandigd.

Bart Segers (programmamanager Duurzaamheid): “We zijn landelijk de 4e veiligheidsregio gecertificeerd voor het CO2-bewust certificaat. Daarmee bevinden we ons dus in de kopgroep en daar mogen we trots op zijn!”.

Wil je meer weten over onze duurzame doelen en de maatregelen die wij nemen om onze CO2-voetafdruk te verkleinen? Lees dan hier verder.

Nieuwe Directeur Publieke Gezondheid

Maaike Derksen, de nieuwe Directeur Publieke Gezondheid, is warm welkom geheten tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur. Mevrouw Derksen is sinds 9 oktober directeur van GGD Zaanstreek-Waterland. In die rol is zij ook verantwoordelijk voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). De GHOR is onderdeel van de veiligheidsregio. Medewerkers van de GHOR coördineren de geneeskundige hulpverlening -en continuïteit daarvan- in ramp- en crisissituaties.

Mevrouw Derksen zal in de toekomst de Algemeen Bestuurs-vergaderingen bijwonen als onderdeel van onze veiligheidsdirectie. Klik hier voor meer informatie over onze veiligheidsdirectie.

Planning bestuursvergaderingen 2024

De datums voor de bestuursvergaderingen in 2024 zijn vastgesteld. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen bij de vergaderingen mag zijn. Aanmelden voor een  vergadering kan via info@vrzw.nl.

De datums van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn hier te bekijken.

Overige onderwerpen

Verder heeft het Algemeen Bestuur de volgende onderwerpen besproken:

Wijziging gemeenschappelijke regeling

De Wet gemeenschappelijke regelingen is vanaf 1 juli 2022 gewijzigd. Daarom moet de regionale regeling van de 7 gemeenten in Zaanstreek-Waterland aangepast worden. Het Algemeen Bestuur is akkoord om het voorstel door te sturen naar de colleges van de gemeenten met het verzoek deze door te sturen aan hun raden voor een reactie.

Archiefverordening

In de archiefwet is vastgelegd hoe overheidsorganisaties moeten omgaan met hun informatie. De informatie moet goed bewaard worden en toegankelijk zijn. Om hieraan te voldoen heeft Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland haar archiefverordening aangepast. Het Algemeen Bestuur is akkoord gegaan met deze archiefverordening.

Controle beleidsnota Rechtmatigheid en Normenkader 2023

Alle overheidsorganisaties zijn verplicht verantwoording af te leggen over hun financiën. Wij doen dit onder andere door het opstellen van een jaarrekening. Binnen onze organisatie is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van deze jaarrekening. Daarnaast wordt de jaarrekening gecontroleerd door een externe accountant. In de Controle beleidsnota Rechtmatigheid en Normenkader is vastgelegd aan welke voorwaarden we moeten voldoen om goedgekeurd te worden op rechtmatigheid (Dagelijks Bestuur) en voor getrouwheid en juistheid (accountant).

Intern controleplan 2023

Aanvullend op de controle beleidsnota Rechtmatigheid en Normenkader 2023 is het intern controleplan ter informatie aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. In het intern controleplan staat de financiële controle van het Dagelijks Bestuur uitgewerkt.

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.