Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu
  • Home
  • Nieuws
  • Terugblik op de Algemeen Bestuur vergadering van 28 maart 2024

Terugblik op de Algemeen Bestuur vergadering van 28 maart 2024

woensdag 3 april 2024 om 14:28
Overdracht van het redvoertuig
Laatste update: woensdag 3 april 2024 om 14:35

Voor inwoners, partners en bedrijven van de regio Zaanstreek – Waterland.

24-uursdienst op het Prins Bernhardplein in Zaandam

Vanaf 2024 draait er een volledige 24-uursdienst op de kazerne Prins Bernhardplein.

Op 1 maart 2024 is het redvoertuig van brandweerkazerne Botenmakersstraat overgedragen aan de kazerne Prins Bernhardplein. Een belangrijke stap om de paraatheid in onze regio te garanderen. Tegelijkertijd ook een verdrietig moment voor de vrijwillige brandweer Botenmakersstraat. Na 85 jaar dragen zij hun specialisme over aan de beroepsorganisatie.

Naast een 24-uursdienst voor het redvoertuig zijn er binnenkort ook mensen 24 uur per dag beschikbaar om met de andere voertuigen uit te rukken, zoals het duikvoertuig en de tankautospuit. In het algemeen bestuur is kennisgenomen van de hiervoor gewijzigde regeling voor de maaltijdvergoeding, die nu ook voor de 24-uursdienst op het Prins Bernhardplein geldt.

PTSS bij de brandweer

Zondag 11 februari was bij BNNVARA (Zembla) het programma Opgebrand te zien. Een uitzending over mentale belasting bij de brandweer, waarin het voornamelijk gaat over PTSS (posttraumatische stressstoornis).

Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering laat burgemeester Judith Michel-de Jong, portefeuillehouder personeel, weten dat Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland graag aansluit op een landelijke regeling over PTSS voor zowel beroepsbrandweer als brandweervrijwilligers.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland neemt het onderwerp PTSS heel serieus. Op dit moment maakt de organisatie passende afspraken in het geval van individuele PTSS-gevallen. Het duidelijk benoemen en aanpakken van mentale klachten is belangrijk.

Verder is ons Team Collegiale Opvang (medewerkers die na een heftig incident zorgen voor opvang) actief bezig met dit onderwerp. Zo organiseren zij bijvoorbeeld thema-avonden voor partners en familieleden. Ook krijgen alle bevelvoerders een nascholing over PTSS door een hulpverleningspsycholoog.

Terugblik 2023

De oorlogen in Oekraïne en de Gazastrook brengen internationale spanning met zich mee en een grote vluchtelingenstroom. Daarnaast leidt klimaatverandering in 2023 tot meer neerslag. Juist in Zaanstreek-Waterland heeft het thema waterveiligheid een grote betekenis. We steken hier veel energie in, bijvoorbeeld in het beperken van de gevolgen van overstromingen. Onder andere door deze ontwikkelingen zien we dat de maatschappelijke opdracht van de veiligheidsregio’s verandert. Er komen nieuwe taken bij en de inhoud van de opdracht wijzigt.

In 2023 is door het rijk extra geld beschikbaar gesteld voor de versterking van onze crisisbeheersing. Met dit geld hebben we bijvoorbeeld een veiligheidsinformatieknooppunt opgezet samen met veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord en Kennemerland. Zo is er een beter beeld van risico’s en dreigingen waarop we maatregelen kunnen nemen. 

Ook hebben we hard gewerkt aan het toekomstbestendig maken van onze brandweerzorg. Het Algemeen Bestuur heeft in 2023 ingestemd met de plannen van de veiligheidsregio. Met de aanvullende bijdragen van de gemeenten kunnen we de komende jaren grote stappen zetten om de paraatheid van onze brandweerorganisatie op orde te brengen. 

Tot slot heeft zowel het Algemeen Bestuur van de GGD en VrZW de plannen voor het samenwonen met de GGD op de locatie Prins Bernhardplein in Zaandam goedgekeurd. 

Het bestuur heeft de Jaarstukken 2023 voorlopig vastgesteld. Meer weten over ons jaar? Kijk dan de video hieronder of lees hier verder

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.