Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu
  • Home
  • Nieuws
  • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland start 3e leergang succesvolle leerlijn voor Geo Informatie Medewerker

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland start 3e leergang succesvolle leerlijn voor Geo Informatie Medewerker

maandag 20 februari 2023 om 08:56
Trainers Roy Oudejans en Bas Heijselaar tijdens de derde leergang
Laatste update: dinsdag 8 augustus 2023 om 12:06

Het is ondertussen bijna een jaar geleden dat Bas Heijselaar (informatiemanager CoPI) en Roy Oudejans (informatiemanager CoPI en ROT) besloten zelf een leerlijn op te zetten voor de crisisfunctie Geo Informatie Medewerker.

Die eerste leergang is met een slagingspercentage van 100% voltooid. Een ontzettend mooi resultaat. En tijdens de tweede leergang zijn 7 van de 8 deelnemers geslaagd. Donderdag 16 februari is de derde leergang gestart. Een goed moment om even stil te staan bij deze succesvolle leerlijn.

Maar eerst, wat doet een Geo Informatie Medewerker?

“Als er een incident plaatsvindt, zoals een zeer grote brand met impact op de omgeving of het doorbreken van een dijk, kan er opgeschaald worden naar zogeheten GRIP-situaties. Er wordt dan een operationeel en/of coördinerend team opgeroepen om het incident zo snel mogelijk te bestrijden. Deze teams bestaan uit crisisfunctionarissen vanuit verschillende kolommen (o.a. brandweer, GHOR, politie, bevolkingszorg).

Een Geo Informatie Medewerker (GIM’er) is zo’n crisisfunctionaris. Voorheen werd een Geo Informatie Medewerker ‘plotter’ of ‘tekenaar van dienst’ genoemd. Concreet betekent dit dat een GIM’er het geografisch gebied van het incident en het effect op de omgeving in kaart brengt.

Vandaag de dag wordt de GIM-functie steeds verder uitgebreid. Er is namelijk steeds meer data beschikbaar waarmee we kunnen werken. Zo kunnen we het effectgebied van een incident op verschillende manieren analyseren. Bijvoorbeeld door het aantal huishoudens in kaart te brengen.

Een GIM’er haalt dus informatie op uit alle kolommen en zorgt hiermee voor een gemeenschappelijk beeld.”

Hoe is deze leerlijn tot stand gekomen?

“We merkten binnen onze eigen veiligheidsregio dat we eigenlijk behoefte hadden aan meer GIM’ers binnen onze poule van crisisfunctionarissen. De GIM-functie is namelijk op basis van vrije instroom. Dat betekent dat je niet verplicht bent op te komen dagen als er een incident plaatsvindt. Dan is het dus fijn als je een aantal GIM’ers hebt opgeleid. Door de leerlijn zelf te organiseren, konden we maatwerk leveren aan onze toekomstige GIM’ers.

We merkten gelijk interesse voor de leergang vanuit andere veiligheidsregio’s. We hebben de eerste leergang dan ook samen met deelnemers uit onze eigen regio, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en Veiligheidsregio Kennemerland gedraaid. Deze derde leergang draaien we in Noordwest 4 (NW4) verband. Oftewel samen met Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Veiligheidsregio Kennemerland, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en natuurlijk onze eigen regio.”

Waarom is deze leerlijn zo succesvol?

“In de leerlijn werken we met verschillende leermethodes. Zo bestaat de leerlijn uit fysieke lesmomenten, e-learnings en zelfstudie. Maar ook de leerstijlen wisselen we af. Soms wordt er individueel gewerkt en andere keren juist in teamverband. Daarnaast is er veel individuele aandacht omdat we met twee of meer trainers zijn.

We starten de leerlijn met basiskennis over crisisbeheersing. Deze basiskennis is aangepast op de situatie van de betreffende veiligheidsregio waar de deelnemer werkzaam is. Zo is de context waarbinnen een GIM’er de werkzaamheden verricht beter te begrijpen. Ook oefenen we met werken onder (enige) tijdsdruk.

Verder werken we veel met praktijkvoorbeelden. Dat spreekt de deelnemers aan en maakt de lesstof beter behapbaar. We oefenen met situaties zoals deze ook in het echt zouden kunnen voorkomen. We stomen de deelnemers dus klaar voor de praktijk en niet per se voor de examens. Maar daardoor zijn de deelnemers juist klaar voor het examen.”

En hoe dan verder?

“De leerlijn wordt afgesloten met een toetsmoment. Dit toetsmoment wordt afgenomen door een examinator van het NIPV (Nationaal Instituut Publieke Veiligheid). Als de deelnemer slaagt, krijgt hij of zij een certificaat. Daarna rolt de deelnemer in het reguliere vakbekwaamheidsprogramma van de veiligheidsregio waar de deelnemer werkzaam is.

We zijn natuurlijk van plan om door te gaan met de leerlijn. We verwachten de komende tijd sowieso nog wel twee leergangen op te kunnen zetten in NW4-verband.

Tot slot zijn we momenteel in gesprek met het NIPV. We werken samen om onze leerlijn en die van het NIPV op elkaar af te stemmen en elkaar zo kwalitatief te versterken.”

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.