Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Waarom we bestaan

De GHOR Zaanstreek-Waterland heeft tot doel het 24/7 bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid bij rampen en crises van alle inwoners in Zaanstreek-Waterland. Samen met inwoners, zorginstellingen, multidisciplinaire risico- en crisispartners en de publieke gezondheid/GGD maakt de GHOR de regio veiliger. De GHOR richt zich daarbij op alle soorten rampen en crises die een impact kunnen hebben op de gezondheid, waaronder verstoringen van de zorgcontinuïteit.

Wat we willen zijn

De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises en met de advisering van zorgorganisaties en gemeenten op dat gebied (Wet Veiligheidsregio’s). De GHOR is dus primair een netwerker en verbinder. De GHOR richt zich op het smeden van samenwerking binnen en tussen drie netwerken:

  • de geneeskundige keten bestaande uit aanbieders van acute zorg (ambulancezorg, ziekenhuizen, traumacentra, huisartsen en GGZ), aanvullende voorzieningen voor geneeskundige hulpverlening (het Nederlandse Rode Kruis en defensie) en diverse andere zorgorganisaties die te maken kunnen krijgen met verstoringen van de zorgcontinuïteit (verpleging, verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg en apotheken);
  • de multidisciplinaire risico- en crisisbeheersing, een samenwerkingsverband van de traditionele vier kolommen van hulpverlening (GHOR, brandweer, bevolkingszorg en politie) en diverse vitale partners (zoals waterschappen, drinkwaterbedrijven, energiebedrijven, Rijkswaterstaat, ProRail);
  • de opgeschaalde publieke gezondheid, decentraal uitgevoerd door gemeenten en GGD in samenwerking met landelijke partijen zoals het RIVM en de NVWA, alsmede door verleners van psychosociale hulp zoals GGZ, Slachtofferhulp, Algemeen Maatschappelijk Werk en huisartsen.

 

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.