Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Inwonersbeleving

Voor de hulpdiensten is het belangrijk om te leren van hun ervaringen. Iedere keer als ze in actie zijn gekomen kijken ze daarom terug. In deze evaluaties bespreken ze of ze het juiste deden op het juiste moment. En of ze goed hebben samengewerkt. Zo leren ze ervan, met als doel om het een volgende keer nog beter te doen.

Pilot Belevingsonderzoek

Aanvullend op onze evaluaties is VrZW gestart met een pilot inwonerbeleving. Na een incident met grote impact halen we ervaringen op van betrokkenen: omwonenden en medewerkers van nabijgelegen organisaties en bedrijven. Hoe hebben zij het incident en de inzet van de hulpdiensten ervaren?

Doel van deze gesprekken is om te leren van de beleving van betrokkenen en omwonenden. De opbrengst is een toevoeging aan de bestaande evaluaties van de hulpdiensten. Dat vergroot ons beeld van het verloop van het incident en de aanpak ervan.

Hoe werkt het?

Na een incident met grote impact op de omgeving gaan interviewers binnen twee weken in tweetallen op pad. Met mensen in de directe omgeving van het incident bespreken ze hun beleving van wat er gebeurd is. We gaan daarbij in op vragen als: was duidelijk wat er aan de hand was en wat men zelf moest of kon doen? Van wie ontving men informatie en was deze duidelijk genoeg? En werd men tijdig geïnformeerd als er iets veranderde aan de situatie?

  • Medewerking is vrijwillig
  • Ervaringen worden anoniem verwerkt, zonder naam of andresgegevens
  • De inwonerservaringen worden niet extern gedeeld. We gebruiken ze alleen intern, om van te leren en niet extern gedeeld

Meer weten hierover? Stuur een mail naar j.onderdenwijngaard@vrzw.nl

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.